http://www.slis.org/_Media/2017_lina_2.pdf

http://modellflygnytt.se/gamla/2002/Lina_2002-2.pdf

http://www.slis.org/lina/

Ab Seite 48 , ein Interview mit Richi Kornmeier.

http://www.slis.org/_Media/2017_lina_1.pdf


Gruß
Peter